1.

Információtechnikai (IT) rendszerek (számítógépes hálózatok) biztonsági helyzetének vizsgálata, tanácsadás, segítségnyújtás a magasabb biztonsági szint eléréséhez.

Ezen belül:
  - a védelmi igények alapján az adott IT rendszer veszélyeztetettségének felmérése;
  - a rendszerbiztonsági kockázatok feltárása, elemzése;
  - konkrét javaslatok kidolgozása a kockázatkezelésre,
a rendszer biztonsági szintjének emelésére;
  - a javasolt biztonságnövelő megoldások kivitelezése, megvalósítása;
  - a konkrét rendszerhez és a Megrendelőink igényeihez igazodó IT biztonsági szabályzatok készítése.

2.

Az IT rendszerek és egyéb védendő információk környezetbiztonsági (vagyonvédelmi, biztonságtechnikai) helyzetének vizsgálata és ezen a téren is tanácsadás, segítségnyújtás a magasabb biztonsági szint eléréséhez.

Ezen belül:
  - meglévő biztonságtechnikai (riasztó, beléptető, ellenőrző) rendszerek auditálása;
  - javaslatok a védelmi szintet, a biztonságot növelő módosításokra, átalakításokra;
  - a javasolt módosítások, átalakítások kivitelezése;
  - új biztonságtechnikai rendszerek tervezése, kivitelezése;
  - a Megrendelőink igényeihez igazodó szabályzatok készítése, rezsim-intézkedések kidolgozása a biztonságtechnikai rendszerek üzemeltetéséhez.


A tevékenységünk során a fő célkitűzésünk a Megrendelőink által meghatározott feladatok magas szakmai színvonalon, kiemelkedő eredményességgel, költség-hatékonyan történő végrehajtása. Ennek elérését a feladatok végrehajtásán dolgozók magas szintű szakmai felkészültsége, munkakultúrája és az információvédelem terén szerzett közel két évtizedes tapasztalata garantálja.